top of page
  • Tzahi Sarousi

הפער בפסגה - על הפרשי השכר בין נשים וגברים בעולם הכספים

ככל שתטפסו גבוה יותר בסולם העבודה – כך תראו יותר גברים מסביבכם. בניגוד לשיח הנפוץ אודות גיוון ומתן הזדמנויות שווה בשוק העבודה והעובדה כי נשים מהוות יותר ממחצית (!) מהעוסקים בתחום הכספים, המשרות הבכירות בתחום הכספים עדיין מאוישות בעיקר על ידי גברים. כך למשל, בארה"ב, 87% מסמנכ"לי הכספים בחברות Fortune 500 (דירוג 500 החברות המובילות בארה"ב) הינם גברים. בישראל, התמונה מעט יותר "ורודה", אם כי רחוקה משיווין, כאשר סקר שנערך על ידי חברת זמן אמת רק 21% מתפקידי הכספים הבכירים מאוישים על ידי נשים.

 

מצב האומה (החשבונאית)


איזה מקום טוב יותר לבחינת מצב הנשים בעולם הכספים מאשר משרדי ה – Big Four, התחנה הראשונה בקריירה של מאות אלפי רו"ח צעירים?! בעקבות תקנה שאומצה ע"י ה- PCAOB (המועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות) בסוף שנת 2015, פירמות ראיית חשבון בארה"ב נדרשות לחשוף את שם השותף/שותפה שאחראי על ביקורת חברה ציבורית. תוצר לוואי של תקנה זו הוא היכולת לבחון את יחס הגברים/הנשים במשרדים אלו, ואכן מחקר שנערך בארה"ב בשנת 2017 מצא כי בזמן שנשים מהוות 40% מכוח האדם במשרדי ה- Big four, רק 19% (!) משותפי הביקורת הן נשים. בקרב משרדים קטנים יותר המספר אף פוחת ועומד על 15%.


בארה"ב, ניתוח מעמיק יותר של המספרים חושף תופעה מרתקת – קשר בין אחוז הנשים השותפות במשרדי רואי חשבון לבין השיוך הפוליטי של אותה מדינה. במדינות בעלות רוב רפובליקני מובהק אחוז הנשים השותפות במשרדי ראיית חשבון הינו 14%, לעומת מדינות בעלות רוב דמוקרטי מובהק בהן האחוז עומד על 20%.

 

ישראל היום


אז מה המצב בישראל? כאשר מסתכלים על המשק הישראלי, על אף שנשים מהוות 57% מכלל העוסקים בתחום הכספים, והן משכילות כמעט במידה שווה, הן משתכרות בכ- 32% פחות מגברים. סקר חברת זמן אמיתי מצא כי שכר הנשים הממוצע עומד 11,603 ₪ לעומת שכר הגברים הממוצע שעומד על 17,269 ₪. יש שימהרו לומר כי פער זה נובע במהותו מכך שנשים עוסקות בתחומי כספים בהם ממוצע השכר נמוך יותר – כדוגמת מנהלות חשבונות וחשבות שכר. ברם, פער זה התגלה גם בקרב מנהלות בכירות שהיקף שעות עבודתן זהה למנהלים בכירים.


במשרדי ה- Big four בישראל, לא נדרשים לפרסם את יחס הגברים / נשים בתפקידים השונים בארגון. משיחות שערכנו עם עובדים במשרדים השונים (ואינם מבוססים על בדיקה מדויקת), ככל הנראה מדובר על אחוזים בשיעורים דומים לאחוזים בארה"ב.

 

בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה עולמית ומקומית לצמצום פערי השכר בין נשים וגברים, אך מדובר בתהליך אשר מתקדם באיטיות רבה. ממצאי המחקרים שצוינו בפוסט זה קוראים לנו, הן כמעסיקים והן כעובדים, לבחון את מקום העבודה בו אנו נמצאים, ובמידת האפשר לפעול לשינוי – הן כמעסיקים/מעסיקות אשר רואים/רואות את התמונה המלאה "מאחורי הקלעים" והן כעובדות – באמצעות ביצוע בדיקה מקיפה על טווחי השכר לתפקיד אליו אתן מתראיינות (ישנם אתרי השוואות למקומות עבודה כדוגמת Glassdoor ו- Theworker ) וכן באמצעות שיחה עם חברים משותפים אשר עובדים במקום העבודה אליו התראיינתן.


בהצלחה!

29 צפיות0 תגובות
Robus CPA Logo.png
  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
bottom of page