Black and White Star in Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

מיזוגים בשוק רואי החשבון

 

מחלקת רואי החשבון במשרד רובוס מחזיקה בהתמחות ייחודית בליווי משרדי רו"ח בתהליכי מיזוג, רכישת פעילות והעברה בין-דורית.

 

נושא המיזוגים הולך וצובר תאוצה על רקע מגמות כלליות בשוק רואי החשבון – התחזקות ה- Big 4, גדילה בפעילות של מחלקות ייעוץ בתוך משרדי רו"ח, שחיקה בשכר הטרחה בתחום רואי החשבון, וכן העדר תהליכים נוספים בתוך השוק ('סטגנציה') המביאה משרדי רו"ח מסוימים ל- 'עמידה במקום'.

 

תהליכי מיזוג ורכישת פעילות מביאים לשינוי הפרדיגמה –

 

1-    מביאים יתרון מובנה של גידול 'לא אורגני' במשרד

2-    מביאים לחסכון בעלויות תפעול והחזר השקעה

3-    מביאים להגדלת פעילות, להרחבת מעגל הלקוחות ולמיתוג המשרד

4-    הוספת תחומי פעילות מעבר ל- One Stop Shop (בעיקר למשרדים בגודל קטן-בינוני)

 

למצגת מלאה אודות נושא מיזוגים בשוק רואי החשבון מוזמנים להקליק כאן.

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload