top of page
 • Tzahi Sarousi

ניתוח דירוג משרדי רו"ח של מדריך הדירוג Dun’s 100 לשנת 2018

מדריך הדירוג Dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי ראיית החשבון לשנת 2018, וכבכל שנה – בזמן שרבים וטובים נמצאים בחופשות חופש גדול ברחבי ישראל והעולם - אנו שמחים להביא בפניכם את ניתוח הדירוג. מי עלה? מי נכנס לראשונה לדירוג? מי ירד בדירוג? ומי חלילה – כבר לא נכלל ברשימת המשרדים המובילים בתחום? המשיכו לקרוא...


משפט אודות מדריך הדירוג: לאורך שנים רבות התמקד דירוג Dun’s 100 בתחום הביקורת בלבד – ונתן משקל משמעותי למספר החברות הציבוריות אשר מבוקרות על ידי משרדי רו"ח. כיום, תחום הביקורת נותר משמעותי וכך גם החברות הציבוריות המבוקרות בכל משרד, אבל צוות הדירוג הגדיל להפנים ולפרט אודות שני אלמנטים משמעותיים:

 1. שירותי ייעוץ – בשנים האחרונות שירותי הייעוץ תפסו נתח מהותי מפעילותם של חמשת המשרדים הגדולים בישראל, ה- Big 5, וכך גם של משרדים רבים אחרים שאינם נמנים על המשרדים הגדולים. ניתן להבחין כי ישנם משרדי רו"ח אשר פעילות הייעוץ תפסה את מקומה של פעילות הביקורת כפעילות ליבה, הן מבחינת היקף התיקים והן מבחינת כוח האדם והשעות המוקצות לתיק. השנה, מדריך הדירוג מציע לראשונה, דירוג פעילויות הייעוץ – ייעוץ אסטרטגי, תחום ביקורת פנים, ייעוץ מיסוי וייעוץ בניהול סיכונים. הדירוג מורכב משקלול של מספר פרמטרים בדגש על תחומי הייעוץ, אופי הלקוחות והיקף שעות הייעוץ.

 2. פילוח פעילות המשרדים לפני ענפים בולטים – המדריך מציע הסתכלות רחבה על פעילותם של משרדי ראיית החשבון ומדגיש באילו תחומים הם מתמחים – בנקאות, ביטוח, טכנולוגיה וכדומה. עבור הקוראים מדובר במידע בעל ערך רב, מאחר וזה מאפשר להתאים בין אופי פעילות חברה לבין משרדים המתמחים באותה הפעילות ויכולים להציע ערך מוסף כתוצאה מניסיון והיכרות מעמיקה עם השווקים.


תהליך איסוף המידע: הליך דירוג המשרדים של המדריך הינו מתודולוגיה רבת שנים הכוללת איסוף נתונים ממשרדי רו"ח אודות הפעילות במהלך השנה החולפת (כל דירוג הוא יחסי לשנה הקודמת), פירוט שמות הלקוחות, פרופיל והיקף התיקים, עדכון אודות השותפים, שינויים מבניים, תזוזות, ועוד.


לאחר שלב איסוף הנתונים מתבצע סבב שיחות ופגישות עם משרדי רו"ח, בדגש על ראיונות אישיים עם נציגי המשרד (עם חלק מהמשרדים), שיחות ופנייה אל ממליצים וכן ביצוע תהליכי מחקר והשוואה רוחביים.


חוות דעת מטעם מחלקת RobusCPA אודות הדירוג:

מדריך הדירוג Dun’s 100 עבר השנה מתיחת פנים משמעותית – וניתן להבחין בתהליכי העמקה והרחבת הידע אשר מניבים תובנות לגבי מצב ענף ראיית החשבון, התאמה של הדירוג למגמות בענף ושינויים בתחומי ההתמחות ותשומת לב לצרכי הקוראים של הדירוג.

הדירוג השנה מתאפיין בכמה אלמנטים מרכזיים, להלן פירוטם:

 • 22 עליות ברמת הדירוג

 • 19 ירידות ברמת הדירוג

 • 4 "יציאות" מהדירוג

 • 1 כניסות חדשות לדירוג


המשרדים הגדולים

כמו בשנים קודמות, חמשת המשרדים הגדולים ממשיכים להוביל בפער ניכר על פני יתר המשרדים בענף, ולא נראה שמצב זה ישתנה בעתיד הנראה לעין. לצורך המחשת הפער בין חמשת הגדולים ליתרת המשרדים נציג בפניכם שתי עובדות מפתח:

 1. חמשת משרדי רואי החשבון הגדולים מבקרים כ- 87% (!!!) מהחברות הציבוריות המבוקרות בישראל.

 2. כלל המועסקים בחמשת המשרדים של החמישייה השנייה אינו עולה על כלל המועסקים של משרד BDO זיו האפט (מדורג #5), כנ"ל לגבי מספר החברות הציבוריות המבוקרות על ידי החמישייה השנייה


משרדים עם עליות יוצאות דופן

בניגוד למתודולוגית הדירוג הקיימת בקרב משרדי עו"ד, הנחלקת לשלוש קבוצות איכות ובנוסף דירוג Dun’s stars, בקרב משרדי רו"ח קיים דירוג כולל, דירוג לפי חברות ציבוריות והשנה התווסף דירוג פעילות הייעוץ לפי 4 תחומים שפירטנו מעלה.


משרדים שרשמו עליות יוצאות דופן:

 • הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' -רואי חשבון (עליה של 7 מקומות, לדירוג 22)

 • אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון (עליה של 5 מקומות, לדירוג 29)

 • אלקלעי מונרוב ושות' (עליה של 6 מקומות, לדירוג 31)

 • גנור לוי בוקר רואי חשבון (עליה של 9 מקומות, לדירוג 33)

 • זיו, שיפר ושות' (עליה של 7 מקומות, לדירוג 34)

 • דב ויינשטיין ושות' - רואי חשבון (עליה של 10 מקומות, לדירוג 35)

 • יניר פרקש (עליה של 11 מקומות, לדירוג 37)

 • עמוס כץ ושות' - רואי חשבון (עליה של 7 מקומות, לדירוג 45)

 • יאראק יחזקאלוב – כניסה חדשה (והיחידה) לדירוג!


בדירוג לפי ביקורת חברות ציבוריות:

PWC Israel תפסה את המקום ה- 3 על חשבונה של KPMG סומך חייקין שירדה למקום ה- 4.נצא לדרך

אנו שמחים להביא בפניכם את ניתוח דירוג משרדי רו"ח של Dun's 100 לשנת 2018, ומבקשים להודות בחום לאנשי צוות המשרד שניתחו וסקרו את השינויים ממחלקת RobusCPA על הסיוע המשמעותי והעבודה הסיזיפית בהוצאת ניתוח זה לדרך. קריאה מהנה!

מקרא לדירוגים

 • ירוק- עליה בדירוג

 • כחול – כניסה חדשה

 • אדום – ירידה בדירוג

 • היכן שלא מצוין שינוי - הדירוג נשאר כפי שהיה בשנה קודמת

דירוג משרדי ראיית החשבון בישראל:

דירוג שם המשרד שינוי השנה

1 EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר

2 סומך חייקין

3 Deloitte Israel

PwC Israel 4

5 BDO ישראל

6 פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel

7 שטיינמץ עמינח ושות'

8 ליאון, אורליצקי ושות'

9 ברית פיקוח MBT

10 בן דוד שלוי קופ BDSK עלה מקום 1

11 שטראוס לזר ירד מקום 1

12 ברזלי ושות', רו"ח עליה של 3 מקומות

13 RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח ירידה של מקום 1

14 בייקר טילי ירידה של מקום 1

15 עובדיה פיק קריכלי ושות' Crowe (Israel) ירידה של מקום 1

16 רוזנבלום הולצמן, רו"ח

17 PKF עמית, חלפון עליה של מקום 1

18 חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון ירידה של מקום 1

19 מועלם ומועלם רואי חשבון עליה של 4 מקומות

20 וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' עליה של 4 מקומות

21 ז'יטניצקי וינשטין ושות'

22 הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' - רו"ח עליה של 7 מקומות

23 הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח ירידה של מקום 1

24 פריידקס ושות' עליה של 3 מקומות

25 קנובל בלצר סוראיה ושות' ירידה של 6 מקומות

26 גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' ירידה של 6 מקומות

27 יהודה ארליך ושות', רו"ח עליה של מקום 1

28 שורץ, לרנר, דובשני ושות' ירידה של 2 מקומות

29 אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רו"ח עליה של 5 מקומות

30 ירדני, גלפנד, אברמן ושות' ירידה של 5 מקומות

31 אלקלעי מונרוב ושות' עליה של 6 מקומות

32 גוזלן לוריא ושות' ירידה של 2 מקומות

33 גנור לוי בוקר רואי חשבון עליה של 9 מקומות

34 זיו, שיפר ושות' עליה של 7 מקומות

35 דב ויינשטיין ושות' - רואי חשבון עליה של 10 מקומות

36 גיל הלוי גולד רואי חשבון ויועצים עליה של 4 מקומות

37 יניר פרקש עליה של 11 מקומות

38 גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון עליה של 5 מקומות

39 יעקב רוסו ושות' רואי חשבון ירידה של 4 מקומות

40 יעקב זיצר ושות' ירידה של 9 מקומות

41 יראל + שותפים ירידה של 8 מקומות

42 יוסף שמעוני, רו"ח עליה של 2 מקומות

43 כספי דואק קורן ושות' עליה של 4 מקומות

44 עזרא כדורי ושות', רואי חשבון ירידה של 5 מקומות

45 עמוס כץ ושות' - רואי חשבון עליה של 7 מקומות

46 שטרק את שטרק רו"ח ירידה של 10 מקומות

47 SZ שוורץ צדקיה עליה של 3 מקומות

48 יאראק,יחזקאלוב ושות' כניסה חדשה לדירוג

49 משרד רואי חשבון מינץ גדג' ירידה של 3 מקומות

50 גסר-רשפי ושות' עליה של 3 מקומות

51 קדרון ושות' ירידה של 2 מקומות

52 חגי גולדברג ושות' רו"ח עליה של 3 מקומות

53 שרון, שטיינר, זילבר ירידה של 2 מקומות

 

דירוג לפי מספר חברות ציבוריות מבוקרות:

דירוג שם המשרד שינוי השנה

1 EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר

2 Deloitte Israel

3 PwC Israel עליה של מקום 1

4 סומך חייקין ירידה של מקום 1

5 BDO ישראל

6 פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel

7 PKF עמית, חלפון

8 שטיינמץ עמינח ושות'

9 שטראוס לזר

10 בייקר טילי

 

משרדי רואי חשבון ביעוץ אסטרטגי (דירוג חדש)

דירוג שם המשרד

1 EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר

2 Deloitte Israel

3 PwC Israel

4 סומך חייקין

5 BDO ישראל

6 בייקר טילי

7 פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel

8 ליאון, אורליצקי ושות'

 

משרדי רואי חשבון בתחום ביקורת הפנים (דירוג חדש)

דירוג שם המשרד

Deloitte Israel 1

2 פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel

3 EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר

4 רוזנבלום הולצמן, רו"ח

5 BDO ישראל

6 PWC Israel

7 סומך חייקין

8 RSM שיף הזנפרנץ ושות' רו"ח

9 חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון

10 ליאון אורליצקי ושות'

11 אלקלעי מונרוב ושות'

12 ברזילי ושות', רו"ח

13 עזרא כדורי ושות', רו"ח

14 בן דווד שלוי קופ BDSK

15 הוגן, גינזבורג, יודלביץ' ושות' – רואי חשבון

16 ברית פיקוח MBT

17 בייקר טילי

18 עזרא יהודה - רוזנבלום יעוץ, בקרה וניהול סיכונים

19 שטרק את שטרק רו"ח

20 שטיינמץ עמינח ושות'

21 PKF עמית, חלפון

22 עובדיה, פיק קריכלי ושות' (Crowe Israel)

23 גנור לוי בוקר רואי חשבון

 

משרדי רואי חשבון בתחום יעוץ מיסוי (תחום חדש)

דירוג שם המשרד

1 EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר

2 PWC Israel

3 BDO ישראל

4 Deloitte Israel

5 סומך חייקין

6 פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel

7 ליאון אורליצקי ושות'

8 ברזילי ושות', רו"ח

9 ברית פיקוח MBT

10 בן דווד שלוי קופ BDSK

11 בייקר טילי

12 קנובל בלצר סוראיה ושות'

13 חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון

14 עובדיה, פיק קריכלי ושות' (Crowe Israel)

15 שטרק את שטרק רו"ח

 

משרדי רואי חשבון בתחום יעוץ בניהול סיכונים (תחום חדש)

דירוג שם המשרד

1 EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר

2 Deloitte Israel

3 פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel

4 BDO ישראל

5 PWC Israel

6 סומך חייקין

7 ליאון אורליצקי ושות'

8 חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון

9 ברזילי ושות', רו"ח

10 בן דוד שלוי קופ BDSK

11 אלקלעי מונרוב ושות'

12 רונבלום הולצמן, רו"ח

13 בייקר טילי

14 PKF עמית, חלפון

 

מחלקת ראיית החשבון במשרד Robus עוסקת בליווי משרדי רו"ח בשלל תהליכי שיווק, מיתוג ופיתוח עסקי, ומעבר לכך – מסייעת באופן ישיר למשרדי רו"ח בביצוע הגשה למדריכי הדירוג, ישראלים וזרים כאחד. לפרטים נוספים מוזמנים לפנות למשרדנו: officecpa@robus.co.il

ט.ל.ח.

399 צפיות0 תגובות
Robus CPA Logo.png
 • LinkedIn - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
bottom of page